אודות העמותה
 

רציונל :
הגירה של קהילה ממקום אחד לשני מהווה אתגר עצום בפני כל המעורבים בה וכרוכה בשינוי תרבותי משמעותי. אוכלוסיה מהגרת נתקלת בקשיים רבים, ונדרשת להתאים את עצמה לאוכלוסיה הקולטת ללא אמצעים וידע שהותאמו במיוחד בשבילה, אלא בעזרת אמצעים אוניברסאליים שעליהם החליטה הממשלה. קהילה קווקזית, לפי כל המחקרים שנערכו לאחר קליטתה בארץ, לא השתלבה בחברה הישראלית, בגלל שלא הבינו את ייחודיותה ולא התאימו לה אמצעים מתאימים. כתוצאה מכך, דור צעיר פיתח רתיעה מממסד בכללותו, שבאה מהבית ומהסתכלות שטחית על קשייהם של ההורים. משפחה קווקזית ממוצעת, שמשתכרת מינימום, בעצם "מאלצת" את ילדיה לחפש דרכים לעזור בפרנסת הבית, ומרחיקה אותם בזה מבניית עתיד טוב יותר ( השכלה גבוהה, רכישת מקצוע וכו'). בימים אלה, כמו גם בעשור האחרון, מצוקות הקליטה של הקהילה הקווקזית, נותנות את אותותיהן. צעירי הקהילה פונים לפשע במקום לרכוש השכלה, שותים את עצמם לדעת במקום לרכוש מקצוע ומשתמטים משירות צבאי במקום להתגייס ליחידות קרביות כדוגמת אבות אבותינו.
 
חזון:
 
העמותה תיתן במה לכל בן קהילה באשר הוא לממש את הפוטנציאל האינדיבידואלי הטמון בו.
 
מטרות על :
השתלבות בחברה הישראלית דרך :
• העלאת מודעות להשכלה גבוהה בקרב בני הקהילה הקווקזית
• העלאת מודעות בנושא הצבא ( בעיקר בקרב בנות הקהילה ושיחות עם הורים )
• מעורבות חברתית – פרויקטים חברתיים אשר מופנים לעבודה מול הקהילה בכל הארץ
• תעסוקה ויזמות עסקית – עידוד תעסוקה ויציאה ממעגל האבטלה והעוני
 
ייחודיות העמותה :
עד היום, לא היה ארגון כלשהו או עמותה, שטיפלה בקהילה קווקזית בארץ בהיקפים ומיקוד הדומים לאלה של עמותת קש"ב. עמותת קש"ב היא היחידה, אשר הוקמה על ידי צעירים יוצאי קווקז ופועלת למען כלל הקהילה בכל הארץ. כל הפעילים הם יהודים יוצאי קווקז וכולם נרתמים לעזור לקהילה. עמותת קש"ב הגדירה לעצמה את הגילאים של פעיליה ( 18 עד 30 ), אולם לאחר גיוס הפעילים, העמותה תוציא לפועל פרויקטים רבים שיכסו את כל הגילאים לפי צורכי השטח. עמותת קש"ב, היא היחידה שעשתה מיפוי צרכים בקרב בני הקהילה, ועונה עליהם בפרויקטים המותאמים אישית לכל עיר ועיר.
 
תקציב :
הנהלת העמותה פועלת ימים כלילות, על מנת לגייס תקציבים לפרויקטים שכבר קיימים, והשטח משווע ליישומם. גיוס המשאבים הנחוצים להפעלת פרויקטים, מתבצע מול משרדי הממשלה השונים וארגונים בעלי אוריינטציה חברתית. קיים חוסר הלימה ברור בין היכולות והרצון של הפעילים לבין התקציב שעמותה יכולה לגייס, לכן אנו זקוקים לכל עזרה במימון הפעילות ומימוש החזון החברתי, החרוט על דגלה של עמותת קש"ב.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים