Gozit
  • מגזין Gozit מהדורה מס' 6

   מגזין Gozit מהדורה מס' 6 - 09/2014 אנו עומדים בפתח של שנה חדשה תשע"ה, שנה חולפת הייתה שנה מיוחדת במינה, הן לקהילה קווקזית והן לחברה ישראלית כולה, זו הייתה שנה של המון אתגרים וקשיים, נפילות ועליות, שמחות ואבלות, מציאות ואבידות, הכול היה בשנה החולפת, אך במיוחד שנה הזאת הייתה מאופיינת בעשייה רבה למען הקהילה.

  • מגזין Gozit מהדורה מס' 5

   מגזין Gozit מהדורה מס' 5 - 07/2014 בני קהילה היקרים, אני נוהג בדבריי לסכם את מגוון הפעילויות שהתקיימו בחודש הקודם, הייתה פעילות ענפה אך עקב המצב הביטחוני אוותר על סקירתה ואגש למציאות הישראלית.

  • מגזין Gozit מהדורה מס' 4

   מגזין Gozit מהדורה מס' 4 - 06/2014 בני קהילה יקרים, חודש מאי היה מלא בפעילות ובעשייה למען הקהילה הקווקזית במסגרת הפעילות של העמותה. להלן חלק מהפעילויות על קצה המזלג:1. ארגון טקס לזכרם של חללי מערכות ישראל בני קהילה קווקזית, בבית כנסת קווקזי בתל אביב, בשת"פ עם עמותת "למען יוצאי קווקז".2. נפתח בהצלחה קורס "סחר בינלאומי" בשת"פ עם התאחדות יזמים בישראל.3. חידוש חוג סלסה בכל יום רביעי בשעה 19:00 במרכז קש"ב, באור עקיבא.4. טקס חלוקת תעודות למסיימים קורס אולפן א+ב בשת"פ עם משרד לקליטת העלייה.5. סמינר לאילת...

  • מגזין Gozit מהדורה מס' 3

   מגזין Gozit מהדורה מס' 3 - 05/2014 בני קהילה יקרים, אנו עומדים בפתחו של אחד הימים החשובים עבור מדינת ישראל, 66 שנה לכבוד הכרזת עצמאות. חג זה מסמל את הגאולה ואת החירות לה שאפו אבותינו.

  • מגזין Gozit מהדורה מס' 2

   מגזין Gozit מהדורה מס' 2 - 04/2014 חברים יקרים, אני שמח וגאה להציג בפניכם מהדורה שניה של מגזין לצעירים .GOZIT אנו נמצאים בימים שלפני חג החירות, ומכאן שלוחה לכם ולבני ביתכם ברכת חג כשר ושמח.

  • מגזין Gozit מהדורה מס' 1

   מגזין Gozit מהדורה מס' 1 - 03/2014 בני קהילה קווקזית היקרים, מזה מאה ושלושים שנה, אנו, היהודים ההרריים )ג'והורו, יהודי הקווקז( מיישמים הלכה למעשה את החלום הדגול שחלמו אבותינו במשך יותר מאלפיים שנה ותורמים לבניית מדינת ישראל מאז הקמת הישוב הוותיק ועד היום.

חדשות עמותת קש"ב

האתר הוקם על ידי פיקאס בניית אתרים, עיצוב אתרים, קידום אתרים